Wspólnoty różańcowe

Wspólnota różańcowa

Żywy Różaniec – co to takiego?

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby
w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Obecnie w naszej parafii są 2 Róże. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym pięknym dziele.

 Większość członków poszczególnych Róż to starsze osoby. Dlatego, z różnych względów, pojawiają się braki osobowe w poszczególnych Różach. Potrzebujemy nowych członków, aby w każdej grupie codziennie był odmawiany kompletny różaniec. Czekamy na osoby, które mogą i mają w sobie wolę poświęcenia chwili czasu na szczytny cel, aby dołączyły do naszej wspólnoty.

ZAPISY DO WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA