Historia

Kościół Św. Stanisława Kostki został zbudowany w latach 1929-1931 przez wiernych Kościoła Nowej Wiary Apostolskiej. Po drugiej wojnie światowej kościół przejęli katolicy w roku 1946 poświęcenia tego kościoła dokonali księża: Józef  Kuj  i  Władysław  Łaniewski.  20 listopada 1980 roku biskup Józef Glemp przekształcił dotychczasową samodzielną placówkę duszpasterską na parafię. W roku 1984 staraniem proboszcza parafii, księdza Roberta Dziewiatowskiego, do istniejącego kościoła dobudowano wieżę.

Od 2003 roku proboszczem parafii jest ks. Edward Molitorys.

Styl budowy nowoczesny, halowy, z kasetonowym sklepieniem, z wyodrębnionym prezbiterium.  Wieża kwadratowa, zwieńczona krzyżem.