Pogrzeb katolicki

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.

Dokumenty:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Jeżeli zostało wystawione: zaświadczenie o ostatnio przyjętych sakramentach .

Najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.  (z przyjęciem Komunii św.).

O czym warto pamiętać gdy umarła bliska osoba:

Modlitwa. Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego i jego rodzinę:

  • modlitwy przy zmarłym („Droga do Nieba” – modlitwy).
  • różaniec za zmarłym może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba, która chętnie i umiejętnie będzie im przewodniczyć.
  • krewni osoby zmarłej w dni poprzedzające pogrzeb przystępują do spowiedzi.
  • w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego.
  • zwyczajowo w 30 dzień po śmierci odprawiana jest za zmarłego msza św., a o jej terminie informuje się w czasie pogrzebu. Podobnie jest też ze Mszą św. w rocznicę śmierci. Takie terminowe (roczne) Msze św. zamawia się w kancelarii parafialnej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.