Osoby chore

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

 • zgłosić do kancelarii, zakrystii lub do księdza nazwisko, adres i telefon osoby chorej
 • zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu)

Wizyty jednorazowe:

 • należy zgłosić do księdza, podając dane chorego
 • w przypadku osoby umierającej należy zaznaczyć, czy jest ona przytomna, czy nie

Wizyty stałe:

 • księża odwiedzają chorych w pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych
 • do poszczególnych chorych przychodzi ksiądz proboszcz lub ksiądz wikariusz
 • w przypadku przeszkody w wizycie prosimy o wcześniejsze uprzedzenie kapłana

Jak należy przygotować się do przyjścia księdza, lub szafarza z Komunią św.:

 • w miarę możliwości zebrać jak największą ilość osób bliskich choremu
 • przygotować stolik blisko łóżka chorego, nakryty białym obrusem
 • na środku stolika zostawić puste miejsce, aby ksiądz mógł tam złożyć Najświętszy Sakrament; krzyż, świece  i ewentualnie kwiaty

Dni chorego:

 • odbywają się raz lub dwa razy do roku
 • zapraszamy chorych na wspólną Mszę św., podczas której  chorzy mogą przyjąć Sakrament Chorych
 • po Mszy św. odbywa się wspólne spotkanie przy herbacie, tzw. agapa