Śpiewniczek

1. TYŚ JAK SKAŁA
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz!
Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

2. MINĄŁ TYDZIEŃ
Minął tydzień jeszcze jeden raz
minął tydzień pełen różnych spraw
że tak mało miejsca miałeś w nim
Panie proszę Cię przebacz mi.
Że miłości znowu brakło mi
że ma wiara wciąż się tylko tli
że me serce ciągle krzyczy „nie”
Panie proszę Cię oczyść mnie.

3. JEDNEGO MAMY OJCA
1. Jednego mamy Ojca i jedną Matkę
Jedno Niebo czeka nas
Wszyscy jesteśmy jedną rodziną
Jezus zamieszkał pośród nas
2. Jednego mamy Ojca i jedną Matkę
Jedno Niebo czeka nas
Dzielcie się z nami swoją radością
Bo każdy z was to dla nas brat
(i siostra)

4. ON I JA
On i ja – On jest moim Bogiem,
On i ja – każdy Mu odpowie,
On i ja – On jest taki dobry,
On i ja – świat jest z Nim cudowny. (2x)
1. Jezus jest moim Przyjacielem,
Moje życie jest z Nim radosne,
Wiem, że mnie kocha i nie opuści,
Na Niego liczyć mogę.
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle,
Kiedy mnie trapią różne zmartwienia,
Wtedy do Niego, Zbawcy, przychodzę,
Bo On jest źródłem mego wytchnienia.
5. ZAUFAJ PANU
1.Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierze w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś
Ref.: Zaufaj Panu już dziś
2.Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś
3.Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieje w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś

6. KRÓL KRÓLÓW
Król, królów, Pan panów
Chwała Alleluja
Jezus Książe pokoju
Chwałą Alleluja

7. POWSTAŃ I WOŁAJ
Powstań i wołaj, wołaj do Pana,
We dnie i w nocy wylewaj swe serce,
Jak wodę przed Pańskim obliczem.
8. UWIELBIAM
Uwielbiam Imię Twoje Panie,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję,
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu, chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie,
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

9. JAK JEST PIĘKNIE
1. Zobaczcie, jak jest pięknie przebywać razem z braćmi,
Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.
2. Jest to jak olej, co spływa na głowę Arona,
Tak jak olej na głowę Arona.
3. Jest to jak rosa hermonu na górach Syjonu,
Tak jak rosa na górach Syjonu.
4. Tam Jahwe nam udzielił swego błogosławieństwa,
Tam udzielił swego błogosławieństwa.
5. Tak Jahwe podarował życie aż na wieki,
Podarował życie aż na wieki.

10. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.

11. CI, KTÓRZY JAHWE UFAJĄ
Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza,
Ale trwa na wieki.
Góry otaczają święte miasto Jeruzalem
Jak Pan otacza swój lud,
I teraz i na wieki (na wieki)i teraz i na wieki.
12. ANIOŁ STRÓŻ
1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było.
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło.
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba.
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.
Ref.: Aniele, Aniele, Niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój
W tańcu i w różańcu.
Aniele, aniele, wysłanniku boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga.
2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje ale tak na niby.
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba.
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.
3. Nauczyciel uczy dzieci aby mądre były.
Chemik mydło produkuje by się dzieci myły.
Pan ogrodnik sieje trawę aby sobie rosła.
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.

13. OFIARUJĘ
Ofiaruje Tobie Panie mój
Całe życie me, cały jestem Twój – aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest.

14. BÓG TAK UMIŁOWAŁ
Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego Jednorodzonego dał
By każdy, kto w Niego wierzy
Nie zginą, ale życie wieczne miał
Oo Jezus, Jezus, Jezus /x2

15. TY TYLKO MNIE POPROWADŹ
1. Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Mniej w sobie tę ufność nie lękaj się
I kiedy gniew świat ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Mniej w sobie tę ufność nie lękaj się.
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę,
Ty tyko mnie poprowadź, Panie mój
2. Poprowadź jak jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną tę jedną z nich
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Mniej w sobie tę ufność nie lękaj się

16. W KRUSZYNIE CHLEBA
1. W kruszynie chleba Panie jesteś
schowany wielki Ty Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki
by ofiarować siebie nam.
2. W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od win.
3. Ty Panie miłością jesteś
Ty Panie kochasz nas
I proszę Ciebie by tak było
wciąż przez wiele lat.

17. O PIĘKNOŚCI
O Piękności niestworzona
Kto Ciebie raz pozna
Ten nic innego kochać nie może
Czuje że tonę w nim jako
Jedno ziarenko piasku
W bezdennym oceanie
Czuje że nie ma ani jednej
Kropli krwi we minie
Która by nie płonęła miłością ku Tobie
Miłosierdzie Boże /x3

18. IDĘ DO CIEBIE PANIE
Idę do Ciebie Panie /x2
Chociaż puste ręce mam
Co mogę ofiarować
Nic przecież nie posiadam
Niechaj tym darem będę sam
Daję Ci moja życie, daję Ci moje serce
Tych których kocham, których znam
Daję Ci moją pracę, smutki radości życia
To wszystko proszę panie przyjm.

19. O PANIE TY NAM DAJESZ
1. O Panie Ty nam dajesz Ciało swe i Krew /x2
Do Ciebie więc idziemy wciąż
Radosną nucąc pieśń
Ty jesteś Bogiem wiernym
na wieczny czas !
2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz /x2
Rodzinę bratnią czynisz z nas
Miłować uczysz nas
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam /x2
Chwalimy Święte Imię Twoje
Jak uczyłeś nas
4. Tyś nam ukazał drogę wiodącą na Twój szlak /x2
Idziemy więc by radość nieść
Tam gdzie jej światu brak

20. JEZUS CHRYSTUS PANEM JEST
Jezus Chrystus Panem jest, /2x
Król to królów, panów Pan, /2x
Cała ziemia Jego jest, /2x
Po najdalszy świata kres. /2x
On okrzykiem w walce jest, /2x
Sprawiedliwość niesie nam, /2x
Poznać bardziej chcemy Go, /2x
W marszu wielbiąc Imię to. /2x
Jezus, Jezus, królów Król, królów Król!
Jezus, Jezus, świata Pan, świata Pan,
świata Pan, świata Pan!

21. KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny.
Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada
nie pozwól nam przespać poranka. /2x
2. Nie dość, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
4. Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie
jak przyszedłeś już kiedyś,
a co dzień nowy wschód słońca
niech Ciebie nam zapowiada.

22. KIEDY NOWY WSTAJE DZIEŃ
Kiedy nowy wstaje dzień
I gdy słońce w cień kładzie się, x2
Boże Imię wielbić chcę.
Niech Imię to chwalą dziś wszyscy ludzie, których znam.
Chwalcie Imię Jego – Pan.
Błogosławcie odtąd więc Imię to
Teraz i na wieki już, chwalcie Imię Jego – Pan.

23. JESTEŚ KRÓLEM
Jesteś Królem x2
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go

24. JEDEN DUCH
Jeden Duch i jedno serce
Ożywiały wszystkich wierzących
Żaden z nich nie nazywał swoim
Tego co posiadał
Apostołowie z wielką mocą
Świadczyli o Zmartwychwstaniu
Pana Jezusa
A wszyscy oni mieli wielką łaskę
Wielką łaskę, wielką łaskę!!

25. GRANIE I ŚPIEWANIE
1. Uszy, oczy, ręce dwie
Buzia nie zamyka się
Pan Bóg ci to wszystko dał
Żebyś śpiewał Mu i grał
2. Na gitarze i na flecie
I na rogu jeśli chcecie
Graj i śpiewaj z nami bracie
W lesie w szkole no i w chacie
3. Jak nie idzie ci śpiewanie
Tylko na grzebieniu granie
To na karpia śpiewaj, hej
Radość i zabawę miej
4. Długie trąby, tamburyna
Dudy, listek, okaryna
I nie musisz nutek znać
Żeby śpiewać Mu i grać
Ref. Bo granie i śpiewanie to twoje zadanie /x4
Twoje powołanie to granie, śpiewanie /x2

26. SZUMIĄ W LESIE
1. Szumią w lesie drzewa,
Ptak na dachu śpiewa,
Kwiat się pnie wysoko
Słońcu puszcza oko
Ref. A ja od samego rana na na na na na
Śpiewam dla mojego Pana na na na na na
2. Szumią w lesie drzewa,
Ptak na dachu śpiewa,
Kwiat się pnie do góry
Chciałby dotknąć chmury

27. POZWÓL MI
1. Pozwól mi przyjść do Ciebie
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Jednym łaskawym Twoim gestem.
2. Ty jesteś, Maryjo, taka czysta
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Maryjo, taka dobra,
To moje ludzkie serce czuje.
3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
Tak jak przed Matką dziecko staje,
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą nędzę Ci wyznaję.
4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
Uczysz wdzięczności i ofiary.
5. Zanim odejdę od stóp Twoich,
Pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia:
Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

28. CHLEBIE NAJCICHSZY
Ref: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność
1. Przemień mnie w siebie,
Bym jak Ty stał się chlebem /x2
Pobłogosław mnie połam,
Rozdaj łaknącym braciom /x2
2. A ułomki chleba, które zostają /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2

29. DO CIEBIE PANIE
Do Panie woła dusza moja
Tęskni ciało me /x2
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk
Przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie! /x2
Jezu pragnę blisko Ciebie być.
Jezu w Twych ramionach się skryć
Słodycz Twą poznawać co dnia
Przy sercu Twym trwać!
30. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ
1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
Byś w swym życiu miał do kogo iść,
Ona swą opieką Cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.
Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
I pozostaw swoje troski Jej.
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka,
Abyś wyznał to, co gnębi cię.
2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie,
Nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
Jak Madonna – zresztą o tym wiesz.
Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z nami
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak!
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.
3. Wielu ludzi tutaj przybywało,
By odszukać biegu życia treść,
A Maryja zawsze to sprawiała,
Że Krzyż Pana łatwiej było nieść.
Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z nami…
Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się…

31. MAMA KRÓLOWA
1. Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje
Mama kocha Mama wie najlepiej
2. Nie potrzebne Mamie
Brylanty złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona
3. Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królową Nieba

32. BYŁA CICHA I PIĘKNA
1. Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Ref. Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
tak jak Ona.

33. PRZYKAZANIE
1. To przykazanie Ja dziś daję wam,
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi.
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.
2. Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,
kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
a miłość wzajemna nas ocali.
3. Pokoju wtedy dasz nam Panie dar,
który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.
A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi,
bo miłość wzajemną mieć będziemy.

34. MEMU BOGU, KRÓLOWI
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń
Teraz, zawsze na wieki
Amen
Alleluja, alleluja, alleluja
Amen

35. NIE BÓJ SIĘ
Nie bój się wypłyń na głębię
Jest przy Tobie Chrystus

36. OTO JEST DZIEŃ
Oto jest dzień /x2
Który dał nam Pan /x2
Weselmy się /x2
I radujmy się w nim /x2
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w nim
Oto jest dzień, oto jest dzień
Który dał nam Pan!

37. CZUWA NADE MNĄ BÓG
Pan mnie strzeże Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem
Czuwa nade mną Bóg/ x3
Mój Bóg

38. AMEN JAK MARYJA
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,
Mów: Amen – jak Maryja,
Amen – widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja,
Wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech,
Gdzie często płyną łzy.
2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu,
Mów: Amen – jak Maryja…
3. Kiedy ci szydzą i kiedy się śmieją,
Mów: Amen – jak Maryja…

39. PANIE PRAGNĘ KOCHAĆ CIĘ
Panie pragnę kochać Cię, coraz mocniej z dnia na dzień,
Jesteś wspaniałością mą, Panie pragnę kochać Cię.
Wszystko daję Jezusowi, Jego łaską pragnę żyć,
Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg daruje mi.
Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim,
Widzieć piękno Jego chwały i kochać Go.

40. JESTEŚ RADOŚCIĄ
Jesteś radością mojego życia,
O, o, o Panie mój? (bis)
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
na zawsze jesteś Panem mym. (bis)

41. JEŚLI RADOŚĆ W SERCU
Jeśli radość w sercu chcesz mieć,
Radość, która wiecznie ma trwać,
Przed tron Boga przyjdź i głoś jego chwałę x3
I moc. Głoś chwałę i moc.

42. OJCZE NASZ
1. Ojcze nasz, któryś w niebie jest
Niech święci się zawsze Imię Twe.
Niech Królestwo Twe przyjdzie
lada dzień, x2
Prosimy Cię, dziś prosimy Cię
2. A powszedniego chleba racz nam dać,
na pokuszenie nigdy nie wódź nas.
A Ty z nami bądź, wspieraj nas i chroń,
Prosimy Cię, dziś prosimy Cię
3. Za czyny złe darować karę chciej
A wola Twa niech zawsze spełni się.
Tym, co winią nas przebaczamy też
Prosimy Cię, dziś prosimy Cię

43. OBLUBIENIEC
Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty,
Blisko dzień wesela.
Zaproszonych gości tłum
Stoi u bram które Pan otwiera.
Ref.: Jezus Oblubieńcem naszym jest,
a Kościół świętą Panną, którą umiłował
Jezus Oblubieńcem naszym jest,
a Kościół świętą Panną, która zdobył swoją krwią.
2. Tylko Oblubieniec wie
Kto naprawdę jest w Nim zakochany.
W dniu wesela znajdzie ich,
Wniesie przez próg, przez Żywota bramy.
44. DOTKNIJ PANIE
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg abym przemówił
Z uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca
I oczyść je
Niech twój Święty Duch dziś napełni mnie/ x2

45. MIŁOŚĆ TWA
Miłość Twa tak cudowna jest /x3
Twa miłość jest
Wyższa niż szczyty najwyższych gór
Głębsza niż głębie najgłębszych mórz
Szersza niż przestrzeń do koła nas
Twa miłość jest

46. ABBA OJCZE
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba Ojcze! /x4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

47. MÓJ ZBAWICIEL
Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym / x2

49. NIE MAM NIC
1. Nie mam nic oprócz Ciebie / x2
Oprócz Ciebie nie mam nic / x2
Oprócz Ciebie Jezu nie mam nic!
2. Wszystko mam razem z Tobą

50. JEŻELI TO TWÓJ GŁOS
Ref: Jeżeli to Twój głos mój Boże
Jeśli to do mnie wołasz donośnie bym szedł
Jeśli to na mnie czekają łany zboża
Oto jestem, poślij mnie
1. Do ludzi obojętnych, na pracę bez nagrody
Oto jestem poślij mnie
Przywracać zdrowie chorym, dać światło niewidomym
Oto jestem poślij mnie
2. Jak owce między wilki, na wartę z Panem świata
Oto jestem poślij mnie
Na żniwo Twojej łaski, by plony zebrać spore
Oto jestem poślij mnie
3. Nieść Ciebie wszystkim ludziom, czy w porę czy nie w porę
Oto jestem poślij mnie
Głosić po całej ziemi, dobrej nowiny słowo
Żeś zmartwychwstał poślij mnie

51. TO SZCZĘŚLIWY DZIEŃ
To szczęśliwy dzień, dziękuje Panu za pogodę,
To szczęśliwy dzień i dla pana przeżywam go
To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze
Żyjąc w każdym dniu słowem, które daje Pan.

52. KOCHAM CIĘ JEZU
Kocham Cię Jezu, całym sercem swym. /x2
Kocham Cię całym sercem, całym sercem swym

53. WEŹ DO RĘKI SWĄ GITARĘ
1. Weź do ręki swą gitarę,
wydaj z siebie dźwięków parę;
Proste chwyty, proste słowa,
proste Bogu się podoba.
Ref.: To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa;
Hej! La, la, la / 2x
To dla Ciebie, dobry, Boże, pioseneczka ta.
2. Jedni grają dla oklasków i dla innych ziemi blasków.
My dla chwały nieba gramy i najwięcej z tego mamy.
3. Dałeś nam się cieszyć Boże; z Tobą smutno być nie może.
Powiedz, jak dziękować mamy. Tobie gramy i śpiewamy.

54. WYCIĄGAM DO CIEBIE
1. Wyciągam do Ciebie ręce swe /2x
ma dusza pragnie Ciebie wciąż
tak jak suchy ląd.
2. Otwieram dla Ciebie serce swe…
3. Uwielbiam o Panie imię Twe…

55. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
Wspaniały Dawco miłości
składamy na Twoim stole
wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

56. GDY PO WIELKIM POŁOWIE
1. Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł
Pytał Szymona Piotra Tak, jak dziś pyta nas
Bracie siostro czy miłujesz mnie?
Tak Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
2. Bracie siostro czy modlisz się?
Tak Panie. Ty wiesz, że modlę się.
3. Bracie siostro czy idziesz mą drogą?
Tak Panie, Ty wiesz że idę nią!
4. Bracie siostro czy niesiesz swój krzyż?
Tak Panie ty wiesz że niosę go!

57. BARDZO DOBRA JEST RODZINA
1. Bardzo dobra jest rodzina,
Która razem dzień zaczyna
Razem modlą się i jedzą
Na kanapie razem siedzą /x2
Ref. Babcia, dziadek, mama, tata
Siostry, bracia, pełna chata /x2
2. Są problemy i kłopoty
Nawet mali wiedza o tym ,
Ale gdy jesteśmy razem
Łatwiej jest za każdym razem
3. Dla małego dla dużego
Jest tu miejsce dla każdego /x4
4. I z rodziną świat nie zginie
Życie rodzi się w rodzinie /x4

58. NIE CHCĘ WIĘCEJ BY
Nie chcę więcej by
życiem moim rządził grzech co dnia
Co złe z mego serca wyrzuć dziś
Pragnę uwielbiać imię Twe…
Prowadź mnie co dnia Wciąż wyżej i wyżej,
Prowadź mnie Panie mój wyżej wciąż
Prowadź mnie z dnia na dzień wciąż wyżej i wyżej
Chcę kiedyś zobaczyć Twoją twarz, Twoją twarz

59. KU GÓROM
Ku górom wznoszę moje oczy
Skąd pomoc nadejść ma
Pomoc przychodzi od stworzyciela
wszystkiego wokół mnie
Tak, potrzebuje Cie modlitwą jesteś mą
Nadzieją tylko tyś
Na Ciebie czekam więc byś uratował mnie
Przyjdź i życie daj!!!

60. CHWAŁA BOGU OJCU
Chwała Bogu Ojcu
W chwale Jego Syn
Chwała Tobie Duchu
Tworzysz jedno w nich.
Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja. /x2
61. FLAGA
W moim sercu mieszka Bóg,
A Jego flagą radość jest. /2x
A Jego flagą radość jest.
Podniosę flagę wysoko, wysoko. /2x
Niech pozna, pozna cały świat. /2x
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. /2x
Niech pozna, pozna cały świat. /2x

62. JEZU TCHNIJ W MOJE SERCE
Jezu tchnij w moje serce
Twojego Ducha /2x
Rozpal w nim miłości żar /3x

63. BÓG KOCHA MNIE
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja! Boża radość mnie rozpiera!

64. WIERZĘ W CIEBIE PANIE
1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn,
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
W Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać.
Jesteś przewodnikiem mym do wieczności bram,
Ty przygarniesz mnie do siebie.
2. Tyś jest moim życiem boś ty żywy Bóg, Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.
Tyś jest moja prawdą co oświeca mnie,
Boś odwiecznym synem Ojca, który wszystko wie,
Nic mnie nie zatrzyma już, wśród najcięższych burz,
Bo Ty Panie jesteś ze mną.
3. Tyś jest moją siłą w Tobie moja moc
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża toń
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń Z tobą przejdę poprze świat w ciągu życia lat
I nic złego mnie nie spotka

65. KTO POMOŻE
Na, na, na, na, na, na, na, na, na /x4
Ref. Kto pomoże, kto mnie uratuje
Kto pocieszy kiedy się źle czuje
Kto pomoże, kto mnie uratuje
Kto pocieszy kiedy się źle czuje
1. Mam dopiero kilka lat
Dookoła wielki świat
Nie wiem, nie wiem tylu rzeczy
Czasem cos mmc strasznie dręczy
2. Nie mam siły źle się czuje
Pytam kto mnie uratuje
Kto pocieszy siłę da
Kto receptę dla mnie ma
3. Wołam głośno Panie Boże
Czy Ty dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mi pomożesz
On, On przychodzi mi z pomocą
On mnie kocha, kocha, kocha całą mocą
On pomoże On mnie uratuje!!!

66. UWIELBIAJCIE PANA
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości, Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

67.JAK ŁANIA
Jak łania pragnie wody ze strumieni
Moja dusza pragnie Cię.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
Tylko Ty jesteś mocą mą
Twoja wola wolą mą
Tylko ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię.

68. JAK MI DOBRZE
Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie/x2
Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być/x2
Panie – Panie
Panie – Panie
Panie mój.

69. MIŁOŚĆ DA
Miłość da – co da?
Da szczęście radość pośród dnia – tak?
Pokochaj, a zobaczysz, że – że co?
Pan także umiłował ciebie – mnie?
Wybierz szlak – jaki szlak?
Ten który ci wyznaczył Pan – Pan?
W miłości przezwyciężaj zło – oo.
Na końcu drogi będzie stał On – mój Pan!

70. CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ
1.Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas,
Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.
Ref. Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę,
Za to, że tak słabo wierzę, przepraszam Cię.
2.Pan miłością nam kazał żyć, i tak służyć uczył nas.
Do Królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.
3. Pozwól mi stać się uczniem Twym, pozwól mi iść drogą Twą.
Pozwól mi pokochać cały świat, pomóż zwalczać wszelkie zło.

71. BOŻA RADOŚĆ
1. Boża radość jak rzeka (2x)
Boża radość wypełnia duszę mą.
Alleluja!
Boża radość jak rzeka (2x)
Boża radość wypełnia duszę mą.
2. Boża miłość…
3. Boży pokój…

72. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ
Bo góry mogą ustąpić /x2
i pagórki się zachwiać /x2
Ale miłość moja miłość
nigdy nie odstąpi od ciebie
mówi Pan!

73. GDYBY WIARA TWA
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno – te słowa mówi Ci Pan
I z taką wiarą rzekłbyś do góry (przesuń się /2x) /2x
W Imię Jezusa (przesunie się /3x)
I chory stanie (na nogi swe /3x)
W Imię Jezusa (na nogi swe /3x)
I chory odzyska (zdrowie swe /3x)
W Imię Jezusa (zdrowie swe /3x)
I kto jest smutny (ucieszy się /3x)
W Imię Jezusa (ucieszy się /3x)
I kto łzy leje ten 9otrze je /3x)
W Imię Jezusa (otrze je /3x)
Spływa, spływa, spływa Duch Święty /4x
Duch Święty swą mocą (dotyka mnie /3x)
Od czubka głowy po (stopy me /3x)
Duch Święty napełnia (całego mnie /3x)
Od czubka głowy po (stopy me /3x)

74. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

75. OGRODY
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest

76. POKOCHAJCIE JEZUSA
1. Pokochajcie Jezusa, bo kocha was jak nikt /x2
Pokochajcie Jezusa, bo kocha was /x2
Pokochajcie Jezusa, bo kocha was jak nikt
2. Uwielbiajcie Jezusa…
3. Samych siebie mu dajcie…

77. DZIECI ŚWIATA
1. Nadchodzi czas gdy zawołać trzeba w głos
Kiedy świat musi dalej pójść
Śmierci pełno w krąg
Czas naprawić błąd szanse dać życiu szanse dać
Nie można żyć udając dzień po dniu
Że może ktoś zmieni w krotce to
Jeden mamy dom nad którym czuwa Bóg
Prawdą jest że miłość trzeba nieść
Ref: Bo świat to my, My dzieci jego
To my piękniejsze tworzymy dni wszystko dla Niego
Czas wybierać już ratujmy życie swe
Wiec nowy stwórzmy dzień i ty i ja
2. Daj serce swe
By widzieli że ktoś jest
By siłę i wolne życie im dać
Bóg nam przykład dał rozmnażając chleb
Wszyscy więc podajmy ręce swe
3. Kiedy jest ci źle i nadziei wokół brak
Jeśli wierzysz w to nie upadniesz nie
Pomyśl więc, że zmieni wtedy się kiedy my podamy ręce swe

78. IDZIE JEZUS
Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie, podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal.
Idzie Jezus, On prowadzi mnie.
Kieruje mną. Kocha mnie. Pociesza mnie. Umacnia mnie. Uświęca mnie. Uwalnia mnie. Przenika mnie.

79. OJCZE ABRAHAMIE
1. Chciałem w swoim kraju normalnie żyć
- Tak jak i ty.
Miałem tyle swoich własnych marzeń
- Chcę uwierzyć Bogu.
Powiedziałeś, Abrahamie, musisz iść
- Tak jak i ty.
Powiedziałeś Ziemia Obiecana
- Chcę uwierzyć Bogu.
Ref. Tak, jak tysiąc gwiazd, ojcze Abrahamie
Tak, jak tysiąc słońc – Twój Bóg.
Tak, jak dziwna noc, wiara, która boli,
Tak, jak głos co każe iść.
2. Było trochę żal i trochę pięknie
- Tak, jak i ty.
Była noc i było tyle pytań
- Chcę uwierzyć Bogu.
Były dni z nadzieja wymieszane
- Tak jak i ty.
I tęsknota, która dalej każe iść
- Chcę uwierzyć Bogu.
3. Chcę Ci oddać, Panie, całe życie- Tak jak i ty
Chcę uwierzyć, że na pewno kiedyś tam
- Chcę uwierzyć Bogu.
Kolorowa będzie twoja cisza
- Tak jak i ty.
Kolorowy będzie wtedy każdy dzień
- Chcę uwierzyć Bogu.

80. JEZUS JEST TU
Jezus jest tu, Jezus jest tu!
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię!
Jezus jest tu!
2. Pan jest wśród nas
3. Bóg kocha nas

81. KOCHAM CIĘ JEZU
Kocham Cię Jezu
Wznoszę ręce dając cześć
Całym światem jesteś mym
Uwielbiam Imię Twoje
Panie mój
82. JAK DAWID
Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid śpiewać chcę. /bis.
Jak Dawid, jak Dawid,
jak Dawid śpiewać chcę. /bis
2. …jak Dawid klaskać chcę…
3. …jak Dawid wielbić chcę…
4. … jak Dawid skakać chcę…

83. PANIE PRZEBACZ NAM
1. Panie przebacz nam,
Ojcze zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy,
przywołaj kiedy zbłądzimy,
Ojcze zapomnij nam.
2. Panie przyjmij nas,
Ojcze przygarnij nas.
I w swej Ojcowskiej miłości,
ku naszej schyl sie słabości,
Ojcze przygarnij nas.

84. IDZIE MÓJ PAN
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

85. CZY WY WIECIE
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

86. NA DRUGI BRZEG
1. Tak jest mało czasu mało dni,
Serce bije tylko kilka chwil
Niespokojne czeka wierci się,
Kiedy w końcu Ty przytulisz je
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Ref. Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł /2
2. Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem,
że na końcu drogi spotkam Cię
Chociaż było tyle trudnych dni
codziennie bliżej nieba – warto żyć!
Tak jest mało czasu mało dni
serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
że na pewno Ty rozpoznasz mnie
3. Mijają godziny moja czas
szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
że na pewno Ty rozpoznasz mnie

87. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
I śpiewać psalm Twojemu imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni
I dźwięcznej cytrze

88. JESTEŚ BLISKO MNIE
Jesteś blisko mnie
Tęsknię za Duchem Twym
Kocham kroki Twe
Wiem, jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów, że…
Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie…
89. ŚWIEĆ, JEZU, ŚWIEĆ
1. Panie, światło miłości Twej świeci,
Pośród wszelkiej ciemności świeci.
Oświeć nas Jezu, światłości świata,
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
Oświeć mnie, oświeć mnie.
Ref: Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!
Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż!
Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.
2. Panie, wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności,
Oświeć mnie, oświeć mnie.
3. Widzę Twoją królewską jasność,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie.
Oświeć mnie, oświeć mnie.

90. IDŹ OGŁOŚ TO PO GÓRACH
Ref. Idź ogłoś to po górach,
Wszystkim dolinom ogłoś rad.
Idź ogłoś to po górach,
Że Zbawca przyszedł na świat.
1. Gdy byłem jeszcze grzeszny,
Modliłem się, by Bóg,
Ukazał mi swą drogę,
Sprowadził z błędnych dróg.
2. Zacząłem szukać zbawcy,
Szukałem dzień i noc,
On widział me pragnienia,
Okazał swoja moc.
3. Bóg zrobił mnie strażnikiem,
Bym murów miasta strzegł,
Gdy skończę swoją pracę,
Na drugi przejdę brzeg.

100. JEZU, MÓJ JEZU
Jezu mój Jezu dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dajesz Swojego Ducha
Uwielbiam Cię
101. PRZEŻYJ TO SAM
1. Bóg na uboczu twego życia
stoi i czeka na twoje tak.
Lecz grzech wyznacza twój styl bycia,
Masz setki spraw i obowiązków,
więc jak d1a Boga znaleźć czas
Już dawno doszedł ktoś do wniosku,
że wiara opium jest dla mas.
Ref.: Przeżyj to sam, przeżyj to sam,
nie zamienisz serca w twardy głaz,
póki jeszcze serce masz.
2. Dziś, gdy kazano z Polskiej ściany
zdjąć krzyż, na którym Jezus był,
ujrzałem nagle krew i rany -
to On szatana miażdżył w pył.
Teraz ja wiem, kto jest mym Bogiem
Z Nim i dla Niego żyć tylko chcę.
Nie będę nigdy Jemu wrogiem,
bo On najbardziej ukochał mnie.

102. PRZED OBLICZEM PANA
1.Przed obliczem Pana uniżmy się /2x/
Pan sam wywyższy nas,
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy nas.
2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu
3. Z pokorą stań przed Panem swym

103. BĄDŹ POZDROWIONY
Bądź pozdrowiony, gościu nasz,
W radosne progi nasze
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe wyspy naszych serc.

104. JAK ROZPOZNAĆ
Ref. Jak rozpoznać mam Chrystusa,
gdzie Go szukać mam?
Pomóż mi bym Go odnalazł i już nie był sam.
1. W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest.
W modlitwie, w modlitwie On czeka cię.
(Kościele…; radości…; miłości…; pokoju…; cierpieniu…; człowieku…)
105. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
Duchu Święty przyjdź    /x4
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas.    /x2
Niech pokój zagości, radość zagości
Niech szczęście zagości w nas.    /x2
Wołamy przyjdź.    /x2

106. OJCZE CHWAŁ TOBIE
1.Ojcze Chwała Tobie,
Swe Życie składam Tobie,
kocham Ciebie.
2. Jezu chwała Tobie…
3. Duchu chwała Tobie…
4. Trójco Chwała Tobie

107. OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
1. Ubogi na duchu jest błogosławiony
Który dzisiaj płacze jest błogosławiony
Cichy i pokorny jest błogosławiony
Zawsze sprawiedliwy jest błogosławiony
Ref: Błogo błogo błogo tak błogosławiony
Nowo nowo nowo tak nowonarodzony
Błogo błogo błogo tak błogosławiony
Błogo błogo błogo tak znaczy szczęśliwy!
2. Kto przebacza i kocha jest błogosławiony
Ten kto serce czyste ma jest błogosławiony
Kto przynosi pokój mi jest błogosławiony
Który cierpi za mnie dziś jest błogosławiony
3. Królestwo Niebieskie należy do ciebie
Będziesz pocieszony gdy posiądziesz ziemie
Będziesz nasycony każdy cię pokocha
Zobaczysz Jezusa jesteś dzieckiem Boga
4. Cieszcie się radujcie się
Kiedy jest dobrze
I kiedy jest źle

108. KARAWANA
Idzie nasz karawana
Przez góry, lasy do Pana.
Idzie nasza karawana,
Prowadzi ją sam Bóg.
109. OLEJ DO GŁOWY
1. Na tym polega mądrość malucha
Że Mamy i Taty uważnie słucha
Ref. Pilnie potrzebny olej do głowy
Musi być Święty nie rzepakowy
2. Kto innym służy pomaga najmniejszym
Choć wie niewiele jest najmądrzejszy
3. Kto chce być mądry niechaj posłucha
Mądrość to prezent Świętego Ducha
4. Każdy mądry o tym wie
Co jest dobre a co złe
Kiedy Duch powieje!

110. ARMIA PANA
Nie chcę służyć w piechocie
Jeździć w kawalerii,
Strzelać w artylerii,
Nie chcę latać samolotem
Jestem w Pana armii 3x

111. JAKA SIŁA
Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach,
Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy,
Jak dobrze, gdy ludzi łączy serce,
Każdy dzień inaczej się toczy.

112. TATO
Ref.: Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
1. Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz nade mną
2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo cię kocham i potrzebuję
3. Nasz ojciec mieszka w niebie
Kocha mnie i ciebie
On nas kocha kocha mnie i ciebie
4. Sanki są w zimie rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co tato

113. DZIĘKI CI
1. Dzięki Ci, że jesteś ze mną znów
Gdy potrzebuję Cię, za każdy nowy dzień,
Kiedy budzę się – Dzięki Ci!
Gdy w nocy modlę się cierpliwie słuchasz mnie.
I gdy już mocno śpię Ty do siebie tulisz mnie.
Ref.: Nigdy nie zostawisz mnie, nigdy nie opuścisz mnie / x 4
2. Dzięki Ci, za wszystkie dobre dni, a w smutkach jesteś Ty.
Pocieszasz zawsze mnie i wybaczasz błędy mi – Dzięki Ci!
Za rękę prowadź mnie, do serca serce weź, aż po życia kres,
Chcę mieć zawsze pewność, że:
3. Ty mnie wybrałeś – Dzięki Ci!
Ty zmartwychwstałeś – Dzięki Ci!
Ty obiecałeś mi, że będę wiecznie żyć.
Ty nas wybrałeś – Dzięki Ci!
Ty zmartwychwstałeś – Dzięki Ci!
Ty obiecałeś nam – będziemy wiecznie żyć!

114. SIEJE JE
1. Dzisiaj zasieje ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Niejedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać!
Ref.: Sieje je sieje je
Sieje je sieje je sieje je /x2
2. Niektóre ziarna padną na skały
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary
Trzeba już wstać i pora je siać!
3. A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto
A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto
4. Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Niejedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać!

115. DZIELMY SIĘ WIARA
Ref.:Dzielmy się wiara jak chlebem,
Dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić
1.Chleba tego nie zabraknie,
Rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania.
2.Nikt nie zapala lampy,
By potem ją schować pod kocem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,
Trzeba z tym światłe iść w drogę.
3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę,
I choć świat się śmieje z proroków,
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu.

116. PAN JEST PASTERZEM
Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie

117. ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Ref: Taki duży, taki mały może świętym być,
Taki gruby, taki chudy może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być,
Taki ja i taki ty może świętym być.
1. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda.
Kocha bliźniego jak siebie samego. /x2
2. Kto się nawróci ten się nie smuci,
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona.
Każda święta chodzi uśmiechnięta.
3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga. /x2
4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć;
Są między nami, w szkole i pracy /x2

118. ON JEST…
On jest Światłem, On jest Drogą,
Prawdą, Życiem! Jezus Panem jest!
119. STARY ABRAHAM
1. Abraham nie miał syna i płakał każdej nocy
Że kiedy będzie stary nie będzie miał pomocy
A żona Abrahama na imię miała Sara
Nie mogła mu urodzić, bo była już za stara
I Pan Bóg mu obiecał, że dostanie ziemię
Będzie miał tylu synów ile gwiazd na niebie
Abraham Boga słuchał i miał taką wiarę
Że Bóg obdarzył synem to małżeństwo stare
Ref. Kiedy Bóg coś obiecuje u jee
Zawsze Słowa dotrzymuje u jee
2. A Boża obietnica tak się wypełniła
Że syna Izaaka żona mu urodziła
I morał z tej historii panowie drogie panie
Kto się na Bogu oprze na końcu
Zmartwychwstanie!

120. JUBILEUSZ
1. Zaczynam nowe życie, daruję wszystkie długi,
Chcę pokochać to czego nie da się polubić.
Uśmiechem na twarzy pokonam przeciwności.
Nic nie będę dłużna oprócz miłości.
Ref: Przebaczone winy, darowane długi
Zegar właśnie bije 2000 lat.
Przebaczone winy, darowane długi
Jubileusz 3, 2, 1, 0, start.
2. Boże ja Cię proszę naucz nas przebaczać
Żeby żaden człowiek nie musiał dzisiaj płakać
I na całym świecie, żeby dla każdego
Było pod dostatkiem chleba powszedniego.
3. Jest tylu dzisiaj głodnych, ubogich, spragnionych,
Cierpiących, samotnych i porzuconych.
Chciałbym już na zawsze, nie tylko od święta,
O głodnych i spragnionych braciach pamiętać.
A pokój niech będzie z nami / x2

121. NOWE PRZYKAZANIE
Kochać to znaczy prawdę mówić
Kochać to znaczy bardzo lubić
Kochać to znaczy dzielić się chlebem
To nie są tylko słowa, Pan Bóg kocha Ciebie!
Kochać to znaczy niczego się nie bać
Kochać to znaczy już się nie gniewać
Kochać to znaczy nie narzekać
To nie są tylko słowa, Bóg kocha człowieka!!!!
Ref.: Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie
Niech cały świat się dowie jak my kochamy się!
2. Kochać to znaczy nadzieję dawać
Kochać to znaczy innym pomagać
Kochać to znaczy dla ciebie tracić czas
To nie są tylko słowa
Pan Bóg kocha nas!!!!!
Kochać to znaczy szanować drugiego
Kochać to znaczy dzielić się z kolegą
Kochać to znaczy cierpliwie czekać
To nie są tylko słowa
Bóg kocha człowieka!!!!!

122. NIE LĘKAJ SIĘ
Ref: Nie lękaj się, nie lękaj się,
Jestem przy Tobie cały dzień!
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie nie bój się.
Nie lękaj się!
1.Strach ma wielkie oczy,
Ale nas nie zaskoczy
Robi groźne miny,
Ale my się nie boimy!
2.Wojny i choroby,
Duchy i potwory
Robią groźne miny,
Ale my się nie boimy!
3.Nie tylko w niedziele
Jestem Twoim przyjacielem.
Nie tylko od święta,
Ale codziennie o Tobie pamiętam.

123. WAKACJE CAŁY ROK
Po co rośnie las? Czemu szumi woda?
Po co słońce świeci? Dla kogo ta pogoda?
To dla mnie świeci słońce, to dla mnie jest pogoda
Bez Ciebie zawsze nuda a z Tobą jest przygoda
Ref. Wakacje cały rok
Ruszajmy razem drogą
Niech idą ci co chcą
I ci co już nie mogą
Po co rośnie las? Czemu szumi woda?
Po co słońce świeci? Dla kogo ta pogoda?
To dla mnie dla ciebie, to dla mnie dla ciebie
To wszystko za darmo Od Boga

124. A GUGU
Ref: A gugu, a gugu / x4
1. Chcemy Cię uwielbiać
Tak jak małe dzieci,
Które nie potrafią
Jeszcze nic powiedzieć.
2. A to nasze gugu
Boże ty rozumiesz.
Małe modli się najlepiej,
Duże modli się jak umie.
3. Namów swoją mamę,
Namów tatę swego.
Niech spróbują tak jak dzieci
Modlić się do Niego. /x2

125. BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE
Bądź z nami w kontakcie Panie Jezu
Choć diabeł robi nam zwarcie.
Niech iskra miłości między nami przeskoczy
Niech zapalą się nasze latarnie

126. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM
Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja
On kocha mnie /x2 Alleluja

127. RATUJ MNIE
1. Chodź ze mną kiedy idę na boisko
Kiedy się uczę bądź przy mnie blisko
Chodź ze mną kiedy próbuję pływać
Pomóż mi lubić naczynia zmywać
Ratuj mnie! Kiedy mam głupie pomysły
Ratuj mnie! Gdy idę do dentysty
Ratuj mnie! Gdy myślę tylko o sobie
Ratuj mnie! Jezu ufam Tobie!
Ref.: Jesteś potrzebny mi bez Ciebie trudno żyć
Kto mi pomoże gdy upadnę?
Nie puszczaj nigdy mnie
Bez Ciebie jest mi źle Ja wołam Cię
Ja wołam ratuj mnie
2. Jedź razem ze mną na hulajnodze
I przed wypadkiem chroń mnie na drodze
Jedź razem ze mną w góry i w lasy
Z całą rodziną ruszaj na wczasy
Ratuj mnie! Gdy skaczę do wody
Ratuj mnie! Gdy jem piąte lody
Ratuj mnie! Gdy bałagan robię
Ratuj mnie! Jezu ufam Tobie!

128. NIE ZABRAKNIE MI NIGDY
Nie zabraknie mi nigdy chleba,
Nie zabraknie mi nigdy wody,
Bo Ty Panie jesteś chlebem z nieba,
Bo Ty Panie jesteś- źródłem mym.

129. NIDZIELLA
Ref. Niedziella niedziella – czas radości czas wesela
Niedziella, niedziella, niedzie la la la
1. Poniedziałek wtorek środa bardzo wolno płynie czas
Tydzień się dopiero zaczął już niedziella woła nas
2. Czwartek Piątek i sobota
Każdy czeka na ten czas
Cały tydzień za plecami
Już niedziella woła nas
3. Kto jest w niebie Ten już wie
Że niedziella Nie kończy się
130. CI, CO ZAUFALI PANU
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia.

131. OWIECZKI
1. Raz i dwa, raz i dwa – to ja mała owieczka
Trzy i cztery, trzy i cztery – uwielbiam górskie spacery
Pięć i sześć, pięć i sześć – lubię świeżą trawę jeść.
Ref. Hej, hej fujarki grają owieczki odpowiadają /x2
2. Siedem osiem, siedem osiem – dzwoneczek na szyi noszę
Dziewięć dziesięć, dziewięć dziesięć – złego wilka nie boje się
Jedenaście i dwanaście – no, bo czuwa dobry pasterz, no bo czuwa dobry pasterz
3. Wszystkie barany i owce
Często schodzą na manowce
Dobry pasterz o tym wie
Ale bardzo kocha je, ale bardzo kocha je
Ref. On zostawi owiec sto, dla baranka jednego /x2

132. JA JESTEM
1. To moje pierwsze godziny,
jestem najmłodsze z całej rodziny.
Jestem jak mały ziarenko,
czuje, że żyje urosnę Wam prędko.
Ref: Ja jestem, ja czuje, ja żyję moje serce bije /2.
2. To moje pierwsze tygodnie u mamy pod sercem jest mi wygodnie. Czekam z radości już skacze kiedy Was w końcu wszystkich zobaczę.
3. Moje serce już dawno bije, dziękuję Ci mamo za to, że żyję
Moje serce już dawno bije dziękuję ci tato za to, że żyję
Moje serce dla Ciebie bije dziękuje Ci Boże za to, że żyję /2.
133. DUCHU POCIESZYCIELU
1.Gdy nadziei brak- smutno mi i źle
Wołam do Ciebie- pociesz mnie.
Gdy nadziei brak- szybko do mnie leć
Serce moje zmień- pociesz mnie.
Ref: Duchu Święty pocieszaj mnie- uła je uła je. /x2
2.Smutki moje- stop!
Troski moje- precz!
Na pokusy złe- krzyczę nie!
Duchu Święty chodź
Razem ze mną bądź!
Wołam Ciebie pociesz mnie.
3.Nie łaskocze, nie rozśmiesza,
Ale za to mnie pociesza.
Nie łaskocze i nie rozśmiesza,
Za to zawsze mnie pociesza!

134. JEZUS RATOWNIK
1. Kiedy przede mną straszna głębina
Boże Ty o mnie nie zapominasz
kto Tobie patrzy prosto w oczy
ten się nie boi do wody skoczyć
ref.: Hallelu Jah hallelu Jah hallelu !
hallelu Jah hallelu /x2
halle halle halle hallelu Jah x4
2. I mogą starsi i mogą młodzi
razem z Tobą po wodzie chodzić
nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus – Ratownik nas kocha
3. Kto tobie patrzy prosto w oczy
ten się nie boi do wody skoczyć
nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus – Ratownik nas kocha

135. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS
Święte Imię Jezus /x2
Jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom,
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

136. MAMY CZAS
1. Wiosna lato jesień zima
Człowiek czasu nie zatrzyma
Wiosna lato jesień zima
Człowiek czasu nie zatrzyma
Ref. Mamy czas, mamy czas, mamy czas
Czas nie goni nas /4x
2. Gdy się człowiek spieszy
To się diabeł cieszy
Ten kto jest ostatni
W niebie będzie pierwszy
3. Chociaż nam czas ucieka
Życie wieczne na nas czeka
Chociaż nam czas ucieka
Życie wieczne na nas czeka

137. ZIEMIA ŚWIĘTA
1. Jak zbudować ajajaj Dom dla Boga ajajaj
On sam wybrał świętą ziemię I urodził się w Betlejem
Jak Go szukać ajajaj Gdzie zapukać ajajaj
On sam wybrał święte miejsce I urodził się w stajence
Ref: Ojojoj i ajajaj
Pan Bóg kocha każdy kraj! /2x
2. Tam gdzie chory ajajaj, gdzie ubogi ajajaj
Tam jest ziemia wyjątkowa, wybrana przez Boga
Tam gdzie głodny ajajaj, gdzie samotny ajajaj
To historia niepojęta, tam jest ziemia święta
3. Kto pokocha ajajaj, swego wroga ajajaj
Taka miłość jest prawdziwa
Chociaż prawie nie możliwa
Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem /x2

138. BO NIKT NIE MA
Bo nikt nie ma z nas – tego co mamy razem, Każdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego.
Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem – bracie siostro ręka w rękę z nami chodź !

139. ABECADŁO Z NIEBA SPADŁO
1. „A” jak Abraham i „B” jak Bóg
„C” jak cuda i „D” jak Duch
„E” jak Ewangelia „F” to fiat
„G” jak grzech i historia na „H”
Ref: Abecadło z nieba spadło
I słowa dwa MAMATATA MAMATATA!
Abecadło z nieba spadło 2x
2. „I” to idziemy „J” jak Jezus, „K” jak król i „L” jak lew
„Ł” to łaska „M” jak Mama, „N” jak niebo i opoka na „O”
3. „P” jak Piotr „R” jak radość, „S” jak Słowo „T” jak Tata
„U” jak uśmiech „W” jak wiara, „X Y Z” kończy alfabet

140. ZIEMIA
Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa, jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić
Bo wiara góry przenosi a ja wierzę Tobie, wierzę Tobie.
Ref. Będę tańczyć przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.
Większy, większy jest we mnie ten, który mnie umacnia,
Żaden Goliat nie może z nim równać się, równać się z Nim.

141. O WYCHWALAJCIE
O wychwalajcie Go wszystkie narody
i wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
a jego wierność trwa na wieki.
O alleluja……..

142. NIE MA INNEGO BOGA
Nie ma innego Boga – nie ma!
Który by był jak Bóg nasz – spoko!
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego
Wielki jest Bóg nasz Pan.

143. TWEJ MIŁOŚCI PEŁNI
Twej miłości pełni
Wiarą umocnieni
Panie prosimy Cię.

144. PRZYJDŹ, UWIELBIAJ PANA
Przyjdź, uwielbiaj Pana,
Bo On jest godzien wszelkiej czci. /x2
Hosanna! Hosanna! Jezus skałą jest,
Jezus skałą jest zbawienia mego. /x2

145. WJEŻDŻA KRÓL NASZ JEZUS
1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,
Hołd mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
Ref. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu,
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
2. Dziatki róże, palmy, ziele sypią Mu pod nogi,
Wdzięczne matki płaszcze ścielą; jedzie Chrystus drogi.
3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije.
4. Brzmi: Hosanna, witaj Zbawco! Wnijdź, Błogosławiony.
W imię Pańskie wchodzisz do nas! – brzmi na wszystkie strony
5. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.
6. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie.

146. NIE NA SŁONIU, NIE NA KONIU
Nie na słoniu, nie na koniu,
Nie na wielbłądzie i nie w karecie.
Nie limuzyną, ze srogą miną
I nie w samolocie najlepszym na świecie.
Lecz na osiołku zwykłym osiołku
Do miasta zwanego Jerozolimą.
Ref.: Ho – ho – hosanna, Ho – ho – hosanna,
Hosanna, hosanna, hosanna,
Hosanna, hosanna, hosanna/x2
Nie będzie wojował, ani szarżował,
Nie użyje broni, ani słoni.
Nie wystrzeli z łuku, nie narobi huku,
Nie wywoła wojny bądź spokojny.
Ale z ciemności, On cię uwolni,
On cię uwolni, On cię uwolni.

147. HOSANNA NA NIEBIOSACH!
1. Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach!
Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach!
Sławić chcemy Cię wciąż,
Z radością i czcią:
Wywyższony bądź, Boże nasz!
Hosanna niechaj ciągle brzmi!
2. Chwałą! Chwała! Królowi królów chwała, cześć!
Chwałą! Chwała! Królowi królów chwała, cześć!
Sławić chcemy Cię wciąż,
Z radością i czcią:
Wywyższony bądź, Boże nasz!
Królowi królów chwała, cześć!
3. Jezus! Jezus! Jezus Królem królów jest!
Jezus! Jezus! Jezus Królem królów jest!
Sławić chcemy Cię wciąż,
Z radością i czcią:
Wywyższony bądź, Boże nasz!
Jezus Królem królów jest!

148. ROZPIĘTY NA RAMIONACH
Ref.: Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie
Chrystusie, Synu Boga spójrz, proszę na ziemię
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.
2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących
Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym
Spójrz proszę sokole na wszechświat, na ziemię
Na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie
3. A gdy nas będziesz sądził,
Okaż miłosierdzie
Prosimy Twoje dzieci,
Nie sądź na miarę siebie

149. CIĄGLE ZACZYNAM
1. Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam,
Wciąż jednak słyszę te słowa:
„Kochać to znaczy powstawać”.
Życie poświęcić bez reszty,
Spójrz moje ręce są puste,
Stoję ubogi za grzesznik.
Przyjm jednak małość mą Panie
Weź serce me, jakie jest.
2. Jestem jak dziecko bezradny,
Póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie,
Z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy,
Wracam w tę noc pod Twój dach.
150. ONA MATKA
1. Kiedy masz chwile trudne w swym życiu – powierz się Matce
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce -
ofiaruj się jej
ref. Matce, która pod krzyżem stała,
Matce, która się z Synem żegnała,
która uczyć cię będzie pokory,
cierpienia znieść Ci pomoże…
Ona Matka, …
(Ona Matka)
2. Kiedy zgubisz swą drogę do Boga -
powierz się Matce
Gdy w twym sercu zagości trwoga -
ofiaruj się jej
3. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę -
powierz się Matce
Gdy na szlaku zaskoczy cię burz -
ofiaruj się jej

151. PRZEZ KRZYŻ
1. Zbawienie przyszło przez krzyż
Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens
Prowadzi do pełni życia
Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować
To weź swój krzyż na każdy dzień
I choć ze mną zbawiać świat
Dwudziesty już wiek
2. Zbawienie przyszło przez krzyż
Większy im kochasz goręcej
Nie musisz ginąć już dziś
Lecz ukrzyżować swe serc
3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości

152. ALBOWIEM TAK BÓG
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał.
By każdy, kto w Niego wierzy
Nie zginął, lecz życie wieczne miał.
By mógł żyć na wieki. / x4
153. PEWNEJ NOCY
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: nie martw się Jam przy boku jest Twym
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł
Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich!
2. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem
To umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwil, gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy On przywrócił mi wzrok

154. SREBRNIKI
1. Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci
On boleje tym, Jego serce drży
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię
Jesteś gotów Mu obiecywać że:
Ref.: Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
2. Kur dwa razy piał ty zaparłeś się
Staje serce twe płacz rozsadza cię
Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym
Pójść przeprosić Go i powiedzieć że:
3. Gdy na krzyżu był ocet dałeś Mu
Jego szatę tyś w kości wygrał też
Teraz klęcząc gdzieś w synagogi drzwiach
Prosisz: Przebacz mi jam nie godzien jest
155. NIE ZDEJMĘ KRZYŻA
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata.
Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.
2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,
Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.
A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę.

156. SZYMONIE CYRENEJCZYKU
1.Szymonie Cyrenejczyku /x2
Ref. Weź z Chrystusem krzyż, Brzemię naszych win,
Byśmy i my w zbawieniu udział mogli mieć.
2.Zatrzymaj się współczesny człowieku /2x

157. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE
1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę serca mego dam.
Ref: Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On,
Nie pojęty w mocy swej,
W Nim znalazłem to,
Czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń,
Bym zwyciężał w każdy dzień.
2. W Jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam!

158. GOLGOTA
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad,
W tej ciszy daleki jest świat
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy!
Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech!
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech!
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech!
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie!
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Ja widzę Cię Zbawco mój tam
Tak wiele masz sińców i ran
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam
Uwolnić mnie z grzechów i win!
3. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Tak często wspominam ten dzień:
Golgotę i słodki jej cień,
Gdy przyszedłem pod krzyż
Z ciężarem mych win
Uwolnił mnie tam Boży Syn!

159. OGRÓD OLIWNY
1. Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie.
Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek.
Ref. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich.
Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.
2. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz.
3. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać: dlaczego?

160. TAK MNIE SKRUSZ
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty,
Byś został tylko Ty
Jedynie Ty

161. CHCĘ IŚĆ ZA TOBĄ
Chcę iść za Tobą, za Tobą iść
Chcę iść za Tobą, nieść swój krzyż
Naśladować Ciebie, za Tobą iść
Naśladować Ciebie, nieść swój krzyż

162. TA KREW
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka święta Krew…

163. RYSUJĘ KRZYŻ
Rysuję krzyż z kropelką krwi
I z jedną dużą łzą
Za krzyżem drzwi do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są
Za ten krzyż i twoje łzy
Za serdeczne krople krwi Jezu dziękuję
Za otwarte nieba drzwi
Dróżkę która szedłeś Ty Jezu dziękuję

164. KRZYŻ, KRZYŻ
Krzyż, krzyż, krzyż Twój Panie
Niebo nam otwiera z Tobą żyć pragniemy
Panie i umierać prowadź nas o Panie
Prowadź ku wolności naucz zło zwyciężać
Dobrem i miłością
Młodzi i pokuj idą razem
Młodzi i pokuj idą razem przez świat
Młodzi i pokuj idą razem
Bo Ty Panie prowadzisz nas

165. ŚMIERCI NIE MA
Ref. Śmierci nie ma i me będzie
Życie, życie, życie wszędzie jest
1. Mojego największego wroga
Zwyciężyła miłość Boga
Mojego największego wroga – śmierć
Zwyciężyła miłość Boga – Życie
2. Nie musze już śmierci się bać
Mogę Bogu życie swoje dać
Nie musze już śmierci się bać
Mogę Bogu życie swoje dać – bo
Alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja
3. Powiedz w domu na ulicy
W szkole napisz na tablicy
Powiedz w domu na ulicy
W szkole napisz na tablicy – że
Zmartwychwstał Pan – alleluja /x3
Alleluja, alleluja

166. PSALM 148
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!,
1. Niech zabrzmi, Panu, chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą!
Wielbijcie, Pana, Duchy Niebieskie,
Wielbijcie, Pana, Jego zastępy
2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana!
3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana.
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi jego chwała!
4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

167. CIESZĘ SIĘ, JEZUS ZBAWIŁ
Cieszę się, Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała alleluja
Jezus zbawił mnie
2. Kiedy byłem grzeszny,
3. Chcę powiedzieć wszystkim,
4. Będę go uwielbiał,

168. AMEN, AMEN, ALLELUJA
Ref.: Alleluja, Alleluja, amen, amen, Alleluja
1. Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!
2. Radujmy się bracia – On naszym Panem jest!
Radujmy się siostry – On naszym Panem jest!
Radujmy się wszyscy – On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!
3. Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest!
Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest!
Posyła nam Ducha Swego – On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!
4. Chrystus do nas powróci- On naszym Panem jest!
Chrystus do nas powróci- On naszym Panem jest!
Chrystus do nas powróci- On naszym Panem
Amen, amen, Alleluja!

169. BÓG NIE UMARŁ
Bóg nie umarł, Jezus żyje. / x3
Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,
Daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą.
On Bogiem twoim jest.

170. NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN
1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
niech obroną będzie nam, alleluja!
2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!
3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!
braciom je radośnie nieść, alleluja?
4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!
5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja?
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?
6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!

171. JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM
1. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja!`….
Ref.: Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Alleluja!
2. Jezus Chrystus jest Mocą, Alleluja!…
3. Jezus Chrystus jest Prawdą, Alleluja!…
4. Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja!…

172. ZWYCIĘZCA ŚMIERCI
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się przestrasza
Na znak Jonasza Alleluja! O!
Alleluja Alleluja! O! Alleluja
2. Ziemia się trzęsie straż się grobu miesza
Anioł zstępuje niewiasty pociesza
Patrzcie jak mówi grób ten pusty został!!
Pan zmartwychpowstał Alleluja! O!
3. Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie
Daj w łasce twojej wszystkim nam wytrwanie
I w Twojej chwale z Tobą tam będziemy
Zmartwychwstaniemy!

173. UWIELBIAM CIĘ JEZU
Uwielbiam Cię Jezu, Panie mój,
Kocham Cię, moje życie Ci oddaję,
Niech każdy czyn, niech każdy czyn,
Niech każdy czyn odda chwałę Ci.
174. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ
1. Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
ref. Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
2. Jezus zwyciężył, niech każdy o tym wie, że
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest

175. NIC NIE WIDAĆ
1. Nic nie widać, kiedy gasną światła wszyscy czekamy to niezwykła Pascha
To jest noc Niezwykłanoc tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Ref.: Hip hip hura Alleluja Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja Hip hip hura Alleluja
2. Nic nie słychać, kiedy milkną głosy
Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy
To jest noc Niezwykłanoc ej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
3. Teraz Faraon w końcu pokonany i zatopione jego rydwany
To jest noc Niezwykłanoc tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
4. Jest między nami nasz Ojciec Bóg i Jezus Żywy Zmartwychwstania cud
To jest noc Niezwykłanoc tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!

176. ŚPIEWAJMY PANU
Śpiewajmy Panu – na wieki Jego chwała trwa
Śpiewajmy Panu – z radością klaszczmy w dłonie
Śpiewajmy Panu – bo On jest żywy pośród nas
Śpiewajmy Panu –Alleluja
177. ALLELUJA MIŁOŚĆ TWA
1 Alleluja miłość Twa,
Jak blask słońca, nad nami wciąż trwa
Alleluja niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat, alleluja
2. Alleluja płynie pieśń
Więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.
Alleluja! Niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat, alleluja

178. ALLELUJA I HOSANNA
1. Kto się gniewa kto się złości czerwieni z zazdrości
Wciąż ponury mówi bzdury smutny bez radości
Ref: A wyleczyć się najprościej śpiewać psalmy jak najgłośniej
Alleluja i Hosanna krzyczę już od rana
2. Kto nie słucha ciągle gada, popularna wada
Milczy tylko kiedy śpi, jest i na to rada
3. Kto chce dużo kto chce więcej, choć ma pełne ręce
Jest lekarstwo! Jest nadzieja! Właśnie w tej piosence

179. RADOŚNIE PRZYJDŹCIE
Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie,
Radośnie przyjdźcie, radośnie wielbijmy Go!
Przyjdźcie radujmy się, przyjdźcie radujmy się,
Przyjdźcie radujmy się, wielbijmy Go !
Bracie wstańcie, siostry wstańcie
Wywyższajmy Jego imię /x4
Dzisiaj tu, dzisiaj tu, radosnym sercem

180. CIESZĘ SIĘ ALLELUJA
Cieszę się Alleluja!
Całym ciałem chwałę Panu oddawać chcę/2x
Ręką prawą ,ręką lewą
Nogą prawą, nogą prawa, nogą lewa tez!

181. NIEPOJĘTA ŁASKA
Ref: Niepojęta łaska jego wciąż dosięga nas,
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas.
1. On jest ojcem sierot,
Opiekunem wdów, jest dobry Bóg
Dom swój daje wszystkim opuszczonym.
Zsyła deszcz obfity,
Na to co spragnione i wyczerpane jest
Dobry jest dla wiernych,
W łasce swej nasz Bóg,
Do nas uniżył się.
2. On zna każde serce,
nie odwraca się gdy wzywamy go,
Kocha nas pomimo,
tego, że tak niewiele możemy mu dać.

182. W CIENIU TWOICH RĄK
W cieniu Twoich rąk
Ukryj, proszę mnie!
Gdy boję się, gdy wokół mrok
Bądź światłem, bądź nadziei dniem!
Wszystkim o czym śnię,
Głosem w sercu mym!
Jak ręka, która trzyma mnie
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni.
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił!
Ref. Chwyć mnie i nieś!
Niech niebo bliżej będzie!
Tak bardzo chcę
W ramionach skryć się Twych!

183. JESTEŚ ŻYCIEM MYM
Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi, o Panie.
Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi, o Panie.
Fale Twojej łaski, Panie -
gdzie nie spojrzę, tam
wciąż widzę Cię!
Twa miłość mnie uwiodła.
Jezu, jakże to możliwe jest?!
184. NAJLEPSZA MODLITWA
1. Dla ciebie siedzę dla ciebie chodzę
Dla ciebie skaczę na jednej nodze
Ref.: Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego z tego co mam
2. Czy mam wszystko – czy mi brakuje
Kiedy się modlę – mówię dziękuję
3. Proszę za mamę proszę za tatę
Żebym nie biła się więcej z bratem

185. SPOTKAŁ MNIE DZIŚ PAN
Spotkał mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy go,
Za to, że trzyma nas ręką swą.

186. POKOCHAŁEM CIĘ
1. Będziemy razem dzisiaj i jutro,
Kiedy wesoło i kiedy smutno.
Pójdziemy razem przez cały świat,
Jak mąż i żona jak siostra i brat.
Ref. Pokochałem Cię i na dobre i na złe / x2
2. Za ręce pójdziemy obok siebie,
Teraz na ziemi a potem w niebie.
Żadna siła rozdzielić nie może,
Tego, co Ty połączysz Boże.
Ref. Pokochałem Cię i na dobre i na złe / x4

187. CHWALĘ CIEBIE PANIE
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając Imię Twe                     x2
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt

188. CI CO ZAUFALI PANU
Ci co zaufali Panu
Odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia
189. SPORTOWE ALLELUJA
A-a-a-alleluja, Ho-ho-ho-hosanna!
Mój Pan kocha mnie,
Jego radość jest w sercu mym!

190. SKACZ NA CHWAŁĘ PANA
Ref. Skacz, skacz na chwałę Pana!
Klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy Go!
Tańcz, tańcz z nami dla Niego,
Jedyną radość daje On!
Z całego serca zatańcz dla Niego,
On swymi dziećmi nazywa nas.
Oddaj Mu wszystko, On patrzy z Nieba,
Ty wznieś wzrok ku górze i tańcz!

191. BARKA
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
5.Panie dalszy rejs odwołany
bo sternika do siebie wezwałeś
nie lękajcie się a wyplecie na glebie
a połów uda się

192. KSIĘGA
1. Moje małe siły dawno się skończyły
Schody za wysokie wody za głębokie
Przed sobą mam drogę dalej iść nie mogę
Wiatr księgę zamyka nie odchodź, nie znikaj!
Ref. Księga się zamyka znowu cię spotykam
Stoisz w oknie w niebie znowu widzę Ciebie
2. Ty szukałeś nas bardzo długi czas
Teraz szukam Ciebie w twoim oknie w niebie
Skąd Ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś?
Co powiedzieć chciałeś kiedy w oknie stałeś?
3. Amen powiedziałeś drogę pokonałeś
Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję.

193. SANTO SUBITO
1. Kto chodzi po wodzie, buduje na skale.
Szanują go ludzie, kochają górale.
Kto modli się stale, przynosi nadzieje.
Kto walczy wytrwale, na końcu się śmieje.
Ref: Santo Subito (Santo),
Subito Santo(Santo)
Święty natychmiast (Święty),
Santo nie ma to tamto.
2. Kto niebo otwiera, dla innych ludzi.
Chociaż wcale nie krzyczy, ze snu ich budzi.
3. Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody.
Chociaż lata mijają, on ciągle jest młody.

194. GROMADZISZ NAS
Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno
By wielbić Święte Imię Twe /x2
Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas
To stajemy się Twą rodziną /x2

195. PAN BLISKO JEST
Pan blisko jest oczekuj Go
Pan blisko jest w Nim serca moc

196. OCZEKUJĄC, NASŁUCHUJĘ
1. Już serduszko bije Twoje, już się cieszy serce moje,
Już doczekać się nie mogę, kiedy się narodzisz w żłobie!
Bo gdy przyjdziesz to na nowo, razem z Matką swą, Królową,
Wszyscy ludzie tu na ziemi, będą mogli być zbawieni!
Ref. W każdej chwili nawet w śnie, nasłuchuję Panie Cię,
Przyjdź wypełnij swą miłością serce me!
Przyjdź rozraduj duszę mą, wszystkie dzieci tego chcą,
Przyjdź i rozlej Panie wkoło łaskę swą!
2. My cierpliwie tu czekamy, a gdy przyjdziesz to oddamy,
Nasze serca, nasze troski, Jezu twój majestat Boski!
Chcemy zawsze być gotowi, by pokazać się Królowi,
Więc nie zaśpij bo dlaczego, miał byś przespać coś pięknego!

197. ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL
1. Archanioł Boży, Gabryjel
Posłan do Panny Maryjej.
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k’Niej:
„Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.
2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
jako Panna świątobliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.
3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana
oto poczniesz Jego Syna”.

198. CZEKAM NA CIEBIE
1. Czekam na ciebie dobry Boże
Przyjdź do mnie Panie pospiesz się
Niechaj mi łaska twa pomoże
Chcę czystym sercem przyjąć Cię
Ref. Przyjdź do mnie Panie
Mój dobry Boże
Przyjdź i nie spóźniaj się
Przyjdź do mnie Panie
Przyjdź z łaską Twoją
Przyjdź i nie spóźniaj się
2. Wśród licznych troski i niepokojów
Kiedy już sił nie starcza nam
Karmisz nas Panie swoim ciałem
Tyś nasza moc nasz Bóg i Pan

199. TWOJE ŚWIATŁO
Uwaga! Uwaga! Potrzebne światło
Ref.: Twoje światło prowadzi mnie
Noc jaśniejsza jest niż dzień
1. Noc jest czarna noc ponura
Straszny nawet cień na murach
Ciemny pokój jakieś strachy
Coś wylazło z szafy
Noc jest czarna noc ponura
Straszny nawet cień na murach
Czy się boisz pytam się? Boże dziecko mówi nie!!!
2. Łatwo się potknąć i poobijać
Czego nie widać trudno omijać
Ruszam z miejsca w drogę nie łatwą
Potrzebne mi Twoje światło
Łatwo się potknąć i poobijać
Czego nie widać trudno omijać
Czy się boisz pytam się?
Boże dziecko mówi nie!!!
3. Noc jest czarna noc ponura
Straszny nawet cień na murach
Ciemny pokój jakieś strachy
Coś wylazło z szafy
Łatwo się potknąć i poobijać
Czego nie widać trudno omijać
Ruszam z miejsca w drogę nie łatwą
Potrzebne mi Twoje światło
200. HISTORIA
1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna
„Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna
To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego
Ref.: Matko Nieskalana, Matko ukochana
Panno nad pannami oręduj za nami
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela
Panno nad pannami oręduj za nami
2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie
O Królestwie Bożym święte nauczanie
Chwała jego wielka nigdy nie przeminie
Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie
3. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony
Jezu pełen bólu, Jezu poniżony
Gdy za grzechy świata Niebo umierało
Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało
4. Wieczne alleluja, Jezus zmartwychwstały
Do Nieba wstępuje, pełen Boskiej chwały
Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości
Maryja u Pana, przyczyna radości

201. MARANA THA
Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

202. NADSZEDŁ JUŻ CZAS
Nadszedł już czas by obudzić się
Nowy świat czeka nas
Jezus już woła, nie spóźnij się
Teraz jest właśnie czas.
Nadszedł już czas by uwolnić się
Jezus jest blisko tak
Zrzućmy już grzech, co usidla nas
Jezus jest blisko tak.
203. NIEBO NIEBIESKIE
Jestem mała mam małe kłopoty
A tak jak duży mam swoje tęsknoty
Tęsknię tak jak nigdy nikt
Oprócz Ciebie nie brakuje mi nic
No powiedz sam
Jak długo czekać mam?!
Od tylu lat na Ciebie czeka cały świat
Tam wysoko jest Niebo niebieskie
Powiedz mi tato Za czym tak tęsknię
Tam wysoko Jest niebo niebieskie
Powiedz mi mamo Za kim tak tęsknię

204. A JA CZEKAM NA CIEBIE
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
tak jak inni na Ciebie czekali,
a ja czekam na ciebie mój Jezu,
patrz w ciemności światełko się pali.
Jezu przyjdź wołam Cię, Jezu przyjdź,
Jezu przyjdź wołam Cię, Jezu przyjdź.

205. ONA POWIEDZIAŁA TAK
1. Kim jest ta i kto, to jest? Komu spodobała się?
Najukochańsza ze wszystkich mam,
Zbawiciela urodziła nam.
Ref: Tak, tak, tak, tak, tak, tak
Ona powiedziała tak / x2
Kto Ducha ma, ten mówi tak / x2
2.Bóg na mamę wybrał sobie najpiękniejszą ze wszystkich kobiet.
Bóg ma gust, On się zna, wiedział, która powie „TAK”.

206.TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi               x2
Alleluja
Alleluja
Alleluja
Chwała i cześć!

207. TRYUMFY
1. Tryumfy Króla Niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego /x2
Pobudziły pasterzy, pobudziły pasterzy
Śpiewaniem
Pobudziły pasterzy dobytku swego stróżów
Śpiewaniem
Pobudziły, pobudziły, pobudziły, pobudziły
Śpiewaniem
Pobudziły pasterzy dobytku swego stróżów
Śpiewaniem
2. Chwała bądź, Bogu w wysokości
a pokój ludziom na niskości /x2
Narodził się nam, narodził się nam Zbawiciel /x2
Niesłychana to nowina Panna porodziła syna – Jezusa /x2
Niesłychana to nowina Panna porodziła syna /x4
3. Od Boga światłem oświeceni
Pokornie przed nim uniżeni / x2
Aniołowie się radują, aniołowie się radują
Radują
Jezusowi śpiewają, Jezusowi śpiewają
Śpiewają
Niesłychana to nowina Panna porodziła syna /x2
Gloria !

208. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
5. Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.

209. GORE GWIAZDA JEZUSOWI
1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku
Ref.: Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli
4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi
5. Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna
6. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła
7. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

210. DZIŚ W STAJENCE
1. Dziś w stajence mały Jezus się urodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył,
Chociaż jest maleńki, błogosławi już
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:
Ref. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cała ziemia.
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cały świat.
2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa,
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa,
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś:
3. „In Excelsis Deo” śpiewajmy dla Pana,
A śpiewając „Gloria” zegnijmy kolana,
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas,
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz:
211. HOJKA
Ref: Hojka hojka zielyni się trowka
Siedzom sobie pastuszkowie jedzom kaszym z gorka
Przyszeł ku nim janioł i tak im powiedzioł
Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł
Łoni się go zlynkli na kolana klynkli
Wsiecki łyżki i ważyszki wypadły im z rynki
Wypadły im z rynki jak się dowiedzieli
I z darami do Betlejym wsiecy pobierzeli

212. ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się,
Nie mogę spóźnić się!
Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie.
2. Narodził się Bóg zstąpił na ziemię,
Narodził się by uratować mnie,
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie.
3. Czekają tam Józef i Maryja,
Śpiewają nam, śpiewają gloria.
To gloria, święta historia
Święta historia.

213. NARODZIŁ SIĘ W STAJENCE
Narodził się w stajence
Chociaż mieszkał w Niebie
Tak bardzo kocha mnie
Tak bardzo kocha ciebie
1. Mała stajenka nic specjalnego
Jezus się rodzi dla ubogiego
Nie mamy srebra, nie mamy złota
Dla wszystkich głodnych nowina dobra
2. Maryja Panna zrodziła Syna
To dla każdego dobra nowina
Cieszą się ludzie prości i mali
Tyle na Ciebie Jezu czekali
Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie
Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego
214.  WŚRÓD NOCNEJ CISZY
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

215. W ŻŁOBIE LEŻY
1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!
2. My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.
3. Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!
216. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
1. Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi
Aniołowie się radują
Pod niebiosa wyśpiewują
„Gloria, gloria, gloria
In excelsis De-o”
2. Mówią do pasterzy
Którzy trzód swych strzegli
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo
3. O niebieskie duchy
I posłowie nieba
Powiedzcież wyrażniej
Co nam czynić trzeba
Bo my nic nie pojmujemy
Ledwo od strachu żyjemy
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo

217. ZNAK POKOJU
1 Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.
Ref: Choć tyle żalu w nas,
I gniew uśpiony trwa
Przekażcie sobie znak pokoju,
Przekażcie sobie znak.
2. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość
I nadejdzie noc pojednań
tylko jedna w całym roku taka noc.
3. Potem przyjdą dni powszednie,
Braknie nagle ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie,
I niepokój jak co roku wróci znów.

218. UCIECZKA DO EGIPTU
1. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa
Zbudźcie Dzieciątko, co tak słodko śpi
Judea to dziś niebezpieczna strefa
I policzone małych chłopców dni
Namiestnik Herod ciągle drży w obawie
Że chociaż władzę dzierży jego dłoń
I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie
To w rączkach dzieci może kryć się broń
Ref. Uciekali, uciekali, uciekali,
Na osiołku przez pustyni żar
Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej
Ukryć Dziecię bezcenny ich skarb
2. Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni
Mieliśmy jakoś zapewniony byt
Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni
Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd
Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania
Tak jak ojcowie nasi szli
Może nie tu jest ziemia obiecana
Może gdzie indziej będzie rósł nasz syn
3. Jeszcze nie wiemy, co nam przeznaczone
I choć przeczucia czasem dręczą złe
Ojciec niebieski weźmie nas w obronę
I znowu anioł zjawi się we śnie
Piasek przysypał ślady do Betlejem
Zabłądzić łatwo trudny każdy krok
Tak mało mamy tylko tę nadzieję
Która rozjaśnia nam codzienny mrok.

219. LULAJŻE JEZUNIU
1. Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
3. Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko.
4. My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
5. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
220. PRZYCHODZIMY DO STAJENKI
1. Przychodzimy do stajenki Panu kolędować
Kto chce razem z nami śpiewać niechaj dłoń nam poda
Ref. Jemu śpiewajmy z Nim się radujmy, Gloria x5
2. Przychodzimy do stajenki złożyć swoje dary
Niech nam z serca błogosławi Pan nasz Jezus mały
3. Przychodzimy do stajenki wraz z trzema królami
Wciąż radośnie wykrzykując Bóg nasz Pan nad pany
4. Przychodzimy do stajenki nie jesteśmy sami
Bo na całym bożym świecie tylu ludzi z nami

221. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.
Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.

222. BÓG SIĘ RODZI
1. Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
3. Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

223 GDY ŚLICZNA PANNA
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, moje Paniąteczko
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dzidzicu
3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku
4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku
224. MALEŃKA MIŁOŚĆ
1. Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Ref. Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy matce świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
Dla tej Miłości Maleńkiej.
2. Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przysła miłość
Ref. Maleńka Miłość zbawi świat,
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem.
Dziś cała ziemia i niebo drży
Od tej Miłości Maleńkiej.

225. DZISIAJ W BETLEJEM
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna
Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterz śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef stary i Józef stary Ono pielęgnuje
3. Choć w stajence, choć w stajence Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi
4. I Trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli

226. NAJWIĘKSZY GAZDA
Na tym niebie gwiazdeczka świeci,
Bardzo się dziwią starzy i dzieci,
Co tam wysoko na niebie świeci,
To chyba janioł po niebie leci.
Janioł leci, a za nim gwiazda,
Narodził się Największy Gazda,
Będzie posoć łowce po świecie,
Do Betlejemu zaraz pójdziecie.
Tak jako stali se zaśpiewali:
Kolęda, kolęda pójdziemy dalej.
Poszli po świecie, rozpowiadali
O narodzeniu kolęda dali
I się nie martwcie, ze nic ni mocie
Piszczałki weźcie i Mu zagrocie
Czego byśmy wam tu życzyli
Byście wolę Bożą pełnili. /2x

227. JEZUS MALUSIEŃKI
1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. /x2
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła /x2
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. /x2

228. TAK MÓWIŁ PAPIEŻ
1. Zamierzenie takie Bóg w niebiosach miał
Słowianina światu na papieża dał
z Wadowic nieznany gdzie Wojtyły dom
do wiecznego Rzymu na Piotrowy tron
Ref. Tak mówił Papież nie lękajcie się
otwórzcie Chrystusowi drzwi do waszych serc
tak czynił papież między ludźmi był
uczył i pocieszał nie żałując sił
2. Korny sługa Boży świat przemienić chciał
prawdę oraz wiarę w sercach ludzi siał
Pielgrzym wielki pasterz nam nadzieje niósł
Maryi zawierzył mottem Totus Tuus.