Ś.p. Ks. Robert Dziewiatowski

Ks. Robert DziewiatowskiSyn Józefa i Adolfiny Bortko, urodził się 6 czerwca 1945 roku w miejscowości Litowszczyzna, Powiat Dzisna. Ochrzczony został w Parafii Głębokie, wówczas Archidiecezja Wileńska. W 1946 roku rodzina została repatriowana i zamieszkała w miejscowości Łączno. Po śmierci ojca przeniosła się w 1948 roku do Morąga. Tu Robert Dziewiatowski ukończył w latach 1952-1959 szkołę podstawową i w dniu 21 września 1958 roku otrzymał Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa Olsztyńskiego, Dr Tomasza Wilczyńskiego. W latach 1959-1966 uczył się w Szkole Rzemiosł Budowlanych i Technikum Budowlanym w Olsztynie, gdzie w 1966 roku złożył egzamin dojrzałości.

 Studia w Warmińskim Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie rozpoczął 16 września 1966 roku, Ksiądz Kanonik Henryk Dyakowski, podówczas proboszcz w Morągu, napisał 11 lipca 1966 roku: Robert Dziewiatowski, którego znam od dwóch lat, pochodzi z rodziny katolików praktykujących. Jest młodzieńcem dobrym, pracowitym, posłusznym, lubiącym towarzystwo duchownych. Od najmłodszych lat jest ministrantem, biorącym bardzo chętnie udział we wszystkich czynnościach liturgicznych. Pracuje z młodymi chłopcami, kandydatami na ministrantów. Żywo interesuje się zagadnieniami współczesnego Kościoła. Z całego serca polecam go jako dobrego kandydata na alumna.

Tonsurę otrzymał 11 października 1968 roku, ostiariat i lektorat 12 października 1968 roku z rąk Biskupa Dr Jana Obłąka, egzorcysta i akolita 11 października 1969 roku z rąk Biskupa Dr Józefa Drzazgi, Subdiakonat 7 marca 1971 roku z rąk Biskupa Dr Jana Obłąka, Diakonat 25 kwietnia 1971 roku i prezbiterat 4 czerwca 1972 roku z rąk Księdza Biskupa Warmińskiego Dr Józefa Drzazgi w Olsztynie.

W oczach wychowawców cechowały go zdolności praktyczne, temperament sangwiniczny, usposobienie pogodne, charakter prawy i ofiarny, wyrobienie towarzyskie dobre, współżycie z kolegami bardzo dobre, zamiłowania duszpasterskie, kwalifikacje artystyczne, zdolności organizacyjne bardzo dobre, wpływ wychowawczy na młodzież pozytywny, stosunek do przełożonych wzorowy, stan zdrowia dobry. Tak wypowiedział się  Ksiądz Biskup Wojtkowski

Pracował jako Wikariusz Parafii Św. Katarzyny w Kętrzynie 1972-1974, Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie 1974-1979, Wikariusz-Adiutor Parafii Św. Stanisława Kostki w Szczytnie 1979-1984, Proboszcz tejże Parafii 1984-2002, czyli do śmierci.

Jednocześnie był Kapelanem Państwowego Domu Rencistów w Szczytnie (od 1982 roku), Ojcem Duchownym Kapłanów Dekanatu Szczytno (od 1992 roku), Kapelanem Związku Inwalidów Wojennych (od 1993 roku), Duszpasterzem Rzemieślników, Straży Pożarnej, Związku Kombatantów i Związku Sybiraków w Szczytnie (od 1996 roku).

W ciągu trzydziestu lat pracy duszpasterskiej żył w zgodzie z wiernymi i współbraćmi w kapłaństwie. Przyozdobił świątynię i dobudował wieżę. W uznaniu zasług Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go swym Kapelanem Honorowym, czyli Prałatem w dniu 5 kwietnia 2002 roku.

Zmarł zaopatrzony Sakramentami Świętymi 29 grudnia 2002 roku w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie. Eksportę z kaplicy szpitalnej do kościoła parafialnego prowadził 1 stycznia 2003 roku Biskup Julian Wojtkowski, pogrzeb z kościoła parafialnego na cmentarz komunalny w Szczytnie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Dr Edmund Piszcz.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.