Liturgiczna służba ołtarza

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.  W naszej parafii istniej także wspólnota ministrantów i kandydatów, których  opiekunem jest  ks. Łukasz Szwajkosz.

Spotkania formacyjne (zbiórki) odbywają się w I soboty miesiąca o godz. 9.00.

Patroni ministrantów:

św. Stanisław Kostka

św. Alojzy Gonzaga
św. Dominik Savio
św. Tarsycjusz

Hymn ministrantów:

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.